म्हसाळा तालुक्यात गोधन चोरीची संख्या वाढली, शेतकऱ्यांकडून पोलिसांकडे तपास करण्याची मागणी.

 

म्हसळा – सुशील यादव

लोकनी राणा किंवा गावाचे आसपास चर सोडली गाय वर्गीस गुरे घर परत येत आहेत ती उघडकीस असा प्रश्न गावा शेतकरी शेतकरी राजाला आवासून कळत आहे ? म्हसळा नांगर अनेकांची दुभती गाये जनावरे आणि चोरीची बैल जात जात आहे. गो धन चोरीला गेल्याचे उलगडा गावामध्ये अनेक घटना घडल्या असल्या तरी गोधन चोरीच्या घटना अधुन मधुन घडल्या आहेत.

अशीच गोधन चोरीची घटना घडली आहे.अशीच गोधन चोरीची घटना आहे.अशीच गोधन चोरीची घटना आहे. १४/०४/२०२४ पासुन चोरीला आहे. रोजच्या रोजा शेजारील शेजारील गावावर गाय आणि तिची कालवड चरायला त्यानात आहेत.अनेक दिवस शोध घेउन त्या चंद्राबाई उघड्या अज्ञात व्यक्तीकांत कांबळे यांनी म्हसळा पोलिसी गोधन लढ्याची लढाई सुरू केली आहे.तक्रार अर्जात त्यांनी शोधून काढली आहे. तक्रार अर्जात त्यांनी यागोदर दोन गाई आणि बैल चोरीला गेल्याचे नमुद केले आहे. म्हसळालेत चोरीत अधुन शांतेचे गोधन चोरीला जाण्याच्या घटना घडल्या आहेत.गुरेच्या घटना घडल्या आहेत. अपघातामधील घटनांमध्ये वर्गाचे नुकसान झाले आहे.